Paard

Vaccinatie

Een infectieziekte is een ziekte van mens of dier als gevolg van een virus, een bacterie of een schimmel. Overdracht van deze ziekten kan via verschillende wegen. Via direct contact tussen twee paarden of via de indirecte route. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld besmet voer, gecontamineerde borstels en dekjes etc., maar ook via verzorgers! Indien er sprake is van een infectieziekte bij uw pony of paard, kunt u altijd contact met ons opnemen. We adviseren u graag over behandeling en de te nemen hygiënemaatregelen.

Een vaccin stimuleert het lichaam om afweerstoffen (antilichamen) aan te maken tegen een bepaalde ziekte. Dit noemen we actieve-immunisatie. Een goed gevaccineerd paard of pony kan nog steeds ziek worden, een vaccin beschermt nooit voor 100%, maar over het algemeen zullen de symptomen veel milder zijn dan bij een onbeschermd dier.

Een veulen zal via de opname van de eerste melk (colostrum/ biest), afweerstoffen via de moeder krijgen. Dit noemen we “passieve-immunisatie”. Het is erg belangrijk voor de gezondheid van het veulen, dat deze eerste biestopname spoedig na geboorte plaatsvindt en van voldoende kwantiteit en kwaliteit is. Hiertoe dient het moederdier correct gevaccineerd te zijn.

Influenza

Het influenzavirus veroorzaakt een voorste luchtweginfectie. Hierbij kunnen koorts, algehele malaise en hoesten als verschijnselen voorkomen. Deze symptomen kunnen zeer heftig zijn, maar gelukkig leidt deze ziekte zelden tot sterfte bij het volwassen paard. Een veulen met onvoldoende passieve immuniteit kan echter wel sterven aan een influenza infectie.

Vaccinatieschema:

 1. 1e vaccinatie: vanaf 6 maanden leeftijd;
 2. 2e vaccinatie: tussen de 3 en 6 weken na de eerste vaccinatie;
 3. 3e vaccinatie: 5 maanden na de tweede vaccinatie;
 4. Opvolgende vaccinaties: iedere 12 maanden.

(NB): sommige stamboeken hanteren een verplichting van 2x per jaar vaccineren om te mogen deelnemen aan wedstrijden).

Tetanus

Tetanus is een bacteriële infectie die kan ontstaan bij een huid-penetrerende wond of bij wondinfecties. De ziekte wordt veroorzaakt door de toxinen (gifstoffen) geproduceerd door de bacterie Clostridium Tetanie en verspreiden zich via de zenuwbanen. Bijna altijd heeft die infectie een dodelijke afloop. De bacterie is een normale bodembewoner die overal om ons heen te vinden is. Contact met de bacterie is dan ook niet te voorkomen. Preventieve vaccinatie zorgt ervoor dat de bacterie bij contact in wonden sneller en beter aangepakt wordt en op die manier niet de kans krijgt om problemen te veroorzaken. Wij gebruiken meestal een combinatievaccin tegen Influenza en Tetanus zodat uw dier tegen beide aandoeningen goed beschermd is. Het vaccinatieschema is hetzelfde als voor influenza.

Rhinopneumonie

We kennen 2 types namelijk EHV1 en EHV4. De symptomen van beide vormen verschillen behoorlijk voor wat betreft getroffen orgaansysteem en ernst.

EHV1: respiratoire symptomen, abortus en neurologische verschijnselen.

EHV4: respiratoire symptomen.

Er is een vaccin op de Nederlandse markt, dat met name de ernst van de respiratoire verschijnselen verminderd. Hierdoor gaat de virusuitscheiding omlaag en zal de infectiedruk op groepsniveau verminderen. Helaas biedt het vaccin geen 100% bescherming.

Het vaccinatieadvies luidt als volgt:

 1. Alle dieren op stal tegelijk vaccineren;
 2. Basisvaccinatie: 2 x achter elkaar met 4 weken tussentijd;
 3. Iedere 6 maanden de hele stal opnieuw vaccineren;
 4. Drachtige merries: in de 5de, de 7de en de 9de maand een extra vaccinatie.

Rhinopneumonie

We kennen 2 types namelijk EHV1 en EHV4. De symptomen van beide vormen verschillen behoorlijk voor wat betreft getroffen orgaansysteem en ernst.

EHV1: respiratoire symptomen, abortus en neurologische verschijnselen.

EHV4: respiratoire symptomen.

Er is een vaccin op de Nederlandse markt, dat met name de ernst van de respiratoire verschijnselen verminderd. Hierdoor gaat de virusuitscheiding omlaag en zal de infectiedruk op groepsniveau verminderen. Helaas biedt het vaccin geen 100% bescherming.

Het vaccinatieadvies luidt als volgt:

 1. Alle dieren op stal tegelijk vaccineren;
 2. Basisvaccinatie: 2 x achter elkaar met 4 weken tussentijd;
 3. Iedere 6 maanden de hele stal opnieuw vaccineren;
 4. Drachtige merries: in de 5de, de 7de en de 9de maand een extra vaccinatie.

Wist u dat 't Leidse Land 24/7 bereikbaar is?

Kan de zorg voor uw dier niet wachten? 071-5416945