Over ons

Privacy verklaring

AniCura 't Leidse Land

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder GDPR (General Data Protection Regulation) is op 25 mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt in de EU.

Privacy Statement – AniCura ‘t Leidse Land
Dit Web- & Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die AniCura ‘t Leidse Land verwerkt van haar klanten, patiënten en andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren.

Deze site is eigendom van AniCura ‘t Leidse Land
Contactgegevens: AniCura ‘t Leidse Land, Hermelijnvlinder 36, 2317 KC Leiden.
Telefoon: 071-522 05 13
E-mail: personeelszaken@leidse-land.nl

Waarom we uw gegevens verwerken
Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen, verwerken wij en/of onze klinieken uw gegevens. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Uw persoonsgegevens gebruiken wij ook om analyses uit te voeren. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website invult. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.

We kunnen u vragen om persoonlijke informatie vrij te geven, bijvoorbeeld bij het registreren of deelnemen aan een klantenonderzoek of voor het ontvangen van informatie die u wordt toegestuurd. Wanneer u persoonlijke informatie aan AniCura ‘t Leidse Land verstrekt, kunnen we die gebruiken om contact met u op te nemen. Wij willen onze behandelingen en services graag verder ontwikkelen en AniCura ‘t Leidse Land wil klanten informeren over nieuwe services en aanbiedingen die hen mogelijk interesseren. AniCura ‘t Leidse Land voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie wij uw gegevens delen
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen. Onze klinieken zullen in bepaalde gevallen nog met aanvullende partijen samenwerken. In een dergelijk geval zal uw kliniek u daarover verder informeren.

Facebook: tracking scripts
Google Analytics: voor het analyseren van de website
Praktijkmanagementsysteem, hier maakt de praktijk afspraken in en bewaren we medische gegevens van uw huisdier. AniCura ‘t Leidse Land maakt daarvoor op al haar vestigingen gebruik van Animana
Uw gegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende vestigingen van AniCura ‘t Leidse Land om analyses of vergelijkingen uit te voeren op organisatieniveau.
Mailchimp: voor versturen van e-mails (nieuwsbrieven)
Vetstoria: voor online afspraken en herinneringen
Microsoft: dit is onze e-mail en cloud leverancier
Gezondheidsonderzoeken voor rashonden met Raad van Beheer
Laboratorium onderzoeken bij Universiteit Utrecht of IDEXX
Personal card: voor herinneringen van vaccinaties
Indien u wilt worden doorverwezen naar een verwijskliniek dan zullen we op uw verzoek het patiënt dossier delen
Gegevens die opgeslagen worden in een land buiten de EER (Europees Economische Ruimte):
Google Analytics
Google is aangesloten bij het US-EU Privacy Shield en uitwisseling van gegevens met deze ondernemingen buiten de EER is daarom toegestaan.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal AniCura ‘t Leidse Land zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. AniCura ‘t Leidse Land moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van AniCura ‘t Leidse Land mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

AniCura ‘t Leidse Land is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben, o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege.

Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd.  

AniCura ‘t Leidse Land bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, adres gegevens, enzovoort : we bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen gedurende 7 jaar. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar als dit niet leidt tot een opdracht.

Daarnaast kunnen uw (dier)gegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of het verwijderen van uw gegevens, alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).
Wanneer er sprake is van verwerking op grond van toestemming (en bij het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële uitingen), heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als AniCura ‘t Leidse Land uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden
De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van AniCura ‘t Leidse Land. AniCura ‘t Leidse Land is een beschermd merk. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van AniCura ‘t Leidse Land, tenzij anders aangegeven.

Tenzij uitdrukkelijk vermeldt, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het is voor eigen en niet-commercieel gebruik
Het puur voor informatieve doelstellingen wordt gebruikt
Er een verwijzing naar AniCura ‘t Leidse Land wordt gemaakt wanneer het document wordt gebruikt
Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van de website van AniCura ‘t Leidse Land, kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving. AniCura ‘t Leidse Land kan haar intellectuele eigendomsrechten uitoefenen voor zover toegestaan ​​door de wet.

Informatiebeleid
AniCura ‘t Leidse Land is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Andere sites
De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. AniCura ‘t Leidse Land is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.

Privacy beleid
Er zijn geen foto's van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het huisdier. AniCura ‘t Leidse Land hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient. AniCura ‘t Leidse Land voldoet aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens.

User-Generated Content Beleid
Als gebruiker van deze site, gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door AniCura ‘t Leidse Land. Als gebruiker van deze site, bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen.

Voor inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

Personen die ongepaste inhoud willen verwijderen of aanmerken doen dit met betrekking tot  berichten en opmerkingen.
We verwijderen altijd ongepaste inhoud. Deze inhoud omvat racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging / veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag en advertenties die producten en bedrijven uitdrukkelijk ten goede komen. We vragen onze gebruikers ook om ​​agressieve taal te vermijden in de vorm van scheldwoorden, omdat deze vaak als beledigend worden ervaren.
In sommige gevallen verwijderen we ook berichten in wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of context waarin ze zijn geplaatst.