Konijnen en knaagdieren

E. cuniculi

Encephalitozoön cuniculi is een parasiet die geregeld voorkomt bij konijnen. De parasiet is zo klein, dat deze niet met het blote oog te zien is. De verspreiding van E. cuniculi gebeurt vooral via urine.

Konijnen kunnen de parasiet bij zich dragen zonder dat ze er last van hebben. Vaak krijgen konijnen deze parasiet al mee van hun moeder.

Op een bepaald moment (soms samenhangend met verlaagde weerstand of stress) kan E. cuniculi voor problemen zorgen. De parasiet nestelt zich vooral ter hoogte van de hersenen en de nieren en zorgt ervoor dat er neurologische - en nierproblemen ontwikkelen.

Lees verder

Symptomen van een E. cuniculi-infectie:

  • scheve kopstand
  • cirkelgang
  • omvallen
  • verlamde poten
  • veel drinken en veel plassen
  • afvallen
  • oogproblemen.

Behandeling:

  • Doden van E. cuniculi met het medicijn Fenbendazole. Ook de hokgenoten moeten meebehandeld worden, omdat deze drager kunnen zijn van de parasiet (zonder dat ze klachten hebben)
  • Ontstekingsremmende medicatie
  • Ondersteuning (o.a. helpen met voeding geven indien nodig, zorgen dat het konijn warm genoeg blijft).

Prognose:

Er zijn konijnen die gelukkig helemaal herstellen na een infectie. Er zijn ook konijnen die wat restverschijnselen overhouden (bijvoorbeeld een scheef kopje), maar die zich hiermee wel goed kunnen redden. Helaas zijn er ook konijnen, die ondanks een behandeling, niet voldoende opknappen.