Hond

Castratie/sterilisatie

Bij ons in de praktijk kunt u uw hond steriel laten maken middels een operatie of medicatie. De voor- en nadelen en de behandelingen zijn verschillend bij de reu en de teef.

In de volksmond heet het onvruchtbaar maken van mannelijke dieren castratie en dat van vrouwelijke dieren sterilisatie. Sterilisatie is echter een verkeerd gebruikte term. Sterilisatie is het doorknippen van de eileider/zaadstreng (voornamelijk humaan toegepast) en hierbij blijft dus de testikel of eierstok in het lichaam. Het doel van de operatie (lees verderop in dit verhaal) is echter juist de eierstokken of testikels te verwijderen (ofwel castratie). Zowel bij mannelijke als vrouwelijke dieren is castratie dus de juiste benaming.

Waarom castreren van teefjes?

De belangrijkste reden voor de eigenaar is het niet meer loops of zwanger kunnen worden van de hond. Er zijn echter meer, misschien zelfs wel veel belangrijker, redenen om deze  ingreep toe te passen. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste voordelen.

 • Geen loopsheid meer
  Met 'loopsheid' wordt de periode aangeduid waarin het lichaam van de teef zich voorbereidt om gedekt te kunnen worden. De hormoonspiegels veranderen waardoor zowel lichamelijke als gedragsveranderingen optreden.
  Gemiddeld wordt een teef twee keer per jaar loops. Deze loopsheid duurt dan ongeveer 3 weken. Tijdens deze periode is de teef maar een paar dagen vruchtbaar. De vulva zwelt op, ze verliest bloederige afscheiding die meer of minder opvallend is. Een loopse teef is aantrekkelijker voor reuen en ze kan weglopen om op zoek te gaan naar een reu.
  Door het verwijderen van de eierstokken haal je het hormonen-producerend deel van het vrouwelijk geslachtsorgaan weg. Het gevolg hiervan is dat de hond niet meer loops wordt.
 • Ongewenste zwangerschap
  De loopsheid van de teef is de periode dat zij gedekt kan worden en dus vruchtbaar is. Wanneer de teef niet meer loops wordt, kan zij dus niet meer drachtig worden.
 • Melkkliertumoren
  De kans op ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren op latere leeftijd neemt toe naarmate de hond vaker loops is geweest. Tegenwoordig wordt daarom geadviseerd uw hond op jonge leeftijd te castreren. Naast het risico van de kwaadaardige tumoren zelf is ook de leeftijd waarop het ontstaat een extra risico (meestal op oudere leeftijd, met dus een groter narcoserisico).
 • Baarmoederontsteking
  Een baarmoederontsteking ontwikkelt zich nagenoeg altijd a.g.v. hormonale veranderingen in de baarmoeder. Wanneer de hond niet meer loops wordt, is de kans op baarmoederontsteking dus zo goed als nihil. Voor de baarmoederontsteking geldt eigenlijk hetzelfde als voor de melkkliertumoren: dat de honden meestal wat ouder zijn bij ontstaan van dit probleem. De risico’s en complicaties zijn in deze fase dan ook groter dan bij het preventief castreren (zie foto’s).
 • Suikerziekte
  Niet gecastreerde teven produceren een hormoon dat er uiteindelijk voor kan zorgen dat de hond ongevoelig wordt voor (lichaamseigen)insuline. Dit kan leiden tot suikerziekte.
 • Schijndracht
  6 tot 8 weken na elke loopsheid kan een hond, die niet gedekt is, schijnzwanger worden. Tijdens de schijndracht kan de hond wat slomer en narriger zijn, ze gaan slechter eten en soms slepen ze handdoeken en knuffels naar hun mand. Ook kan de teef opgezette melkklieren krijgen en gaat soms zelfs melk geven. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Zo niet dan kunnen we dit proces wat versnellen door het geven van medicatie.

Nadelen van castratie
Helaas zijn er niet alleen maar voordelen aan castratie verbonden. Hieronder bespreken we de enkele, soms voorkomende, nadelen van castratie bij de teef.

 •  Urine-incontinentie
  Dit is een risico dat met name een rol speelt bij de grotere hondenrassen. De spier van de blaashalswand staat bij de teef mede onder invloed van vrouwelijke hormonen (oestrogenen). Wanneer we de eierstokken wegnemen (en dus ook oestrogeen), kan die spier een deel van zijn werking verliezen. Dit kan leiden tot urine-incontinentie. Deze aandoening is vaak goed te behandelen met medicatie. Om de kans op urine-incontinentie zo klein mogelijk te maken, adviseren wij om de honden eerst een keer loops te laten worden en daarna (ca. 3 maanden na loopsheid) pas te castreren.
 • Gewicht
  Door het wegvallen van de hormonen na de castratie wordt de energie die wordt opgenomen met het voer sneller omgezet in vet, de hond wordt dus gemakkelijker dik. Echter: ieder pondje gaat door het mondje. De oplossing is dus eenvoudig: wat minder eten geven of wisselen naar calorie-armer voer en een beetje extra beweging!
 •  Vacht
  De verandering van de vacht is per ras verschillend. Over het algemeen zien we de meeste verandering bij de langharige honden. De vacht wordt soms wat krulleriger en pluiziger. Uw hond zelf zal hier echter weinig tot geen last van hebben.
 • Gedrag
  Door het wegvallen van de vrouwelijke hormonen kan een teef wat dominanter gedrag gaan vertonen. In de meeste gevallen levert dit geen problemen op. Als u voor de castratie twijfelt over het gedrag van uw hond, overleg dat dan even met de dierenarts.

 De prikpil
Veel mensen denken dat de prikpil een goed alternatief is, echter deze methode van anticonceptie brengt meer nadelen met zich mee dan voordelen. Hoewel de prikpil er in principe voor zorgt dat de hond niet meer drachtig en loops kan worden, is de zekerheid hierop niet 100%. Daarnaast wordt de kans op baarmoederontsteking, melkkliertumoren en suikerziekte op latere leeftijd nog groter.

 Conclusie :

Laat  uw  vrouwelijke  hond castreren  op jonge  leeftijd. Het beste tijdstip is  2 -3  maanden  na  de  1e loopsheid. Maakt u zich  zorgen over een van de genoemde risico’s of  heeft  u  nog  verdere  vragen, neem  dan  contact  op met een van onze medewerkers.

Anders dan bij de teef, kater of de poes wordt castratie bij de reu zeker niet altijd aanbevolen. Wel kunnen er goede redenen zijn om toch tot castratie te besluiten, naast het simpele feit dat de reu onvruchtbaar wordt.

 Motivatie voor castratie

 • Gedrag
  Overdreven seksueel gedrag is regelmatig een aanleiding om een reu te laten castreren. Reutjes kunnen volledig van slag raken wanneer er een loopse teef in de buurt is, ze kunnen slechte eetlust hebben of snel weglopen. Ook kunnen ze naar andere honden, maar ook mensen rijgedrag vertonen. Een intacte reu zal zich vaak dominanter of agressiever gedragen dan een gecastreerde reu. Echter; niet alle ‘gedragsproblemen’ zijn hormonaal bepaald, castratie zal dus niet in alle gevallen soelaas bieden.
  Een goede manier om uit te zoeken wat het effect is van castratie, op onder andere het gedrag, is chemische castratie door middel van het implantaat Suprelorin. Dit implantaat werkt gemiddeld een half jaar, het effect is reversibel en kan daarom fungeren als ‘proefcastratie’.
 •  Voorhuidontsteking
   Onder invloed van de geslachtshormonen heeft 95% van de intacte reuen in meer of mindere mate verschijnselen van een voorhuidontsteking. De meeste reuen hebben hier helemaal geen last van, maar ze kunnen in huis wel wat pusvlekjes achterlaten. Behandeling is meestal niet nodig, wel kan een ontsmettingsmiddel zoals Prepusol helpen de voorhuid schoon te houden.  Als de klachten van een voorhuidontsteking ernstig zijn, of het pus vanwege gezinsomstandigheden niet wenselijk is, dan kan dit een legitieme reden zijn om tot (chemische) castratie over te gaan.
 •  Medische redenen
  Intacte reuen, met name oudere reutjes, hebben vaker last van een vergrote prostaat of prostaatontstekingen. Andere klachten, zoals testikel- of perianaalkliertumoren, hernia perinealis worden ook sterk beïnvloed door de geslachtshormonen, en kunnen dus ook een goede reden zijn om tot castratie over te gaan.

 Nadelen

 •  Chirurgische castratie - narcoserisico
  Bij elke narcose is er altijd een bepaald risico. Voorafgaand aan de narcose wordt de reu eerst goed nagekeken. We maken gebruik van veilige narcosemiddelen en mochten er bijzonderheden zijn, dan kunnen we daar extra rekening mee houden. Bij jonge dieren zal het risico meestal heel klein zijn. Oudere dieren met een medische indicatie kunnen een verhoogd narcoserisico hebben.
 • Energiebehoefte neemt af
  Na zowel de chemische als ‘gewone’ of chirurgische castratie neemt de energiebehoefte flink af. De reu zal dan sneller de neiging hebben om zwaar(der) te worden. Het is verstandig 1/4 - 1/3 minder voer te geven.

  Operatie

 Op de afgesproken dag brengt u uw hond nuchter, dat wil zeggen hij mag om 18.00 uur de avond ervoor nog eten. Als er om 20.00 uur nog eten staat, haalt u de bak weg. De drinkbak mag u gewoon laten staan.

Als eerste wordt er een pre-anaesthetisch onderzoek gedaan. Bij oudere reuen (>7 jaar) kan het verstandig zijn vooraf ook een algemeen bloedonderzoek te doen. Als alles in orde is dan wordt een narcoseprik gegeven. U mag bij hem blijven totdat hij slaperig wordt en dan gaan we aan de slag; hij wordt voorbereid (geschoren en gewassen) en daarna geopereerd.

Er wordt pre-scrotaal (dat wil zeggen net vóór de balzak, in de middenlijn tussen de ballen en voorhuid), een sneetje gemaakt, vervolgens worden beide balletjes verwijderd en de huid weer gehecht. Als hij weer goed wakker is, mag hij opgehaald worden. Hij zal nog wel wat suf zijn van de narcose. Als hij er echt om vraagt, mag hij ’s avonds eventueel wat eten, als hij pas de dag erna weer eetlust heeft is dat ook prima. Drinken mag wel meteen. Het is belangrijk dat hij niet overdreven veel aan de wond gaat likken. Wordt dit een obsessie, dan kan een kraag of petshirt nodig zijn. Na de operatie kunnen de hechtingen worden verwijderd na 10 tot 14 dagen (in het geval van buitenwaartse hechtingen).

 Suprelorin (ofwel chemische castratie)

 Suprelorin is een implantaat dat als werkzame stof desloreline (GnRH agonist) bevat. Suprelorin is een veilige en omkeerbare manier om reuen tijdelijk onvruchtbaar te maken. Het implantaat kan gebruikt worden als alternatief voor een definitieve, chirurgische ingreep. Na het inbrengen van het implantaat, dat via een holle naald onder de huid wordt gebracht, wordt de productie van het hormoon testosteron voor ongeveer 6 maanden stilgelegd. De werkingsduur kan variëren.

Het voordeel van castratie via een implantaat is dat het omkeerbaar is. Het effect verdwijnt vanzelf als de behandeling niet wordt herhaald. Ook wie ooit wil fokken met een reu kan dus voor een implantaat kiezen. Na het inbrengen van het implantaat duurt het enkele weken voordat de reu onvruchtbaar is. Houd er ook rekening mee dat de eerste paar weken (gemiddeld 2) de testosteronspiegel juist toeneemt. Dit kan tot een tijdelijke verergering van bijvoorbeeld hormonaal gedrag leiden.

 Mogelijke toepassingen:

 • Het verkrijgen van een tijdelijke onvruchtbaarheid
 • Als alternatief voor een chirurgische castratie, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verhoogd narcoserisico
 • Als test voorafgaand aan een chirurgische castratie.

 Het implantaat wordt op dezelfde wijze geplaatst als een identificatiechip en lost vanzelf op. Wanneer het implantaat uitgewerkt is, mag er desgewenst een nieuwe worden geplaatst. Bijwerkingen zijn gelukkig erg zeldzaam.

Nestje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lees verder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.