Bacteriologisch Onderzoek Melk

 

 

Sinds kort beschikken wij binnen onze praktijk over de mogelijkheid om zelf bacteriologisch onderzoek uit te voeren op melkmonsters. Het grote voordeel hiervan is dat de monsters niet langer opgestuurd hoeven te worden en u daardoor eerder over een uitslag beschikt.

 

 

Monstername

Wij doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat de werkwijze in ons laboratorium zo goed mogelijk verloopt. Zo zijn wij bijvoorbeeld aangesloten bij de BO Labservice van de Gezondheids-dienst, waardoor wij continu van de juiste kennis worden voorzien en onze werkwijze elk half jaar getoetst wordt.


Het succes wordt echter mede bepaald door de kwaliteit van de monsters die we ontvangen. Zorg daarom dat u de monsters op de juiste wijze afneemt en alleen in de daarvoor bestemde melkbuizen. Voorkom zo teleurstelling van verontreinigde of negatieve monsters. Vraag ons naar de instructiekaart van UGCN voor het afnemen van een melkmonster.

Melkafname koe

 Fig 1 & 2: Melkafname en rechts een plaat met ABG.

 

Bacteriologie ABG

 

 

 

Onderzoek en uitslag

Wanneer u de melkmonsters voor 12.00 uur op de praktijk brengt, zullen de melkmonsters nog dezelfde dag ingezet worden. Afhankelijk van de kiem kunnen wij binnen 24-48 uur zien òf, en zo ja, welke kiem(en) er in het monster aanwezig is (zijn). Vervolgens zal bij een positieve kweek een gevoeligheidstest ingezet worden om een therapieadvies te kunnen geven.


Praktisch komt het er op neer dat u van bijna alle monsters binnen 24-72 uur een uitslag mag verwachten. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij het onderzoek wat langer kan duren. Zo zijn er een aantal kiemen met een trage groeiwijze en zullen mengmonsters eerst uitgesplitst moeten worden voor verder onderzoek.

 

 

Bij klinische mastitis uitslag toch altijd te laat?

Wanneer u een koe heeft met klinische mastitis wilt u waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk behandelen en niet wachten op een uitslag. De vraag blijft alleen welke therapie dan het beste is. Het komt namelijk nogal eens voor dat de gekozen therapie geen of onvoldoende effect heeft. Daarom is ons advies om in ieder geval voor iedere behandeling een melkmonster af te nemen en deze in de vriezer te bewaren. Heeft de gekozen therapie effect gehad dan kunt u na afloop van de behandeling het monster weggooien. Maar wanneer blijkt dat de mastitis niet genezen is, dan heeft u nog een monster in de vriezer waar geen antibiotica in zit. Door dit monster te laten onderzoeken kun je er alsnog achter komen welke kiem er een rol speelt en of deze misschien wél gevoelig is voor een ander antibioticum.

 

 Bacteriologie uier

 

 

Hoog celgetal.

Koeien met subklinische mastitis zijn niet alleen een probleem voor het tankcelgetal, maar vormen ook een besmettingsrisico voor andere koeien. Daarom is het belangrijk deze dieren tijdig en vooral gericht te behandelen. Door na de MPR van een aantal hoog-celgetal-koeien een monster te nemen kan voor deze koeien een passend advies gegeven worden.

 

 

Van curatief naar preventief!

Wanneer u na een periode van bijvoorbeeld een jaar beschikt over voldoende BO uitslagen van melkmonsters is het goed om deze te evalueren. Het vormt namelijk belangrijke informatie voor de aanpak van uiergezondheid op uw bedrijf. Zo kunt u zien welke kiemen er het meest voorkomen, of dit vooral omgevings- of koegebonden kiemen zijn en voor welk antibioticum de gevoeligheid het hoogst is. Aan de hand van deze gegevens kunt u preventieve maatregelen nemen. Ligt de aandacht op uw bedrijf bij de melktechniek en wijze van melken of verdient de hygiëne van de omgeving en de weerstand van de koeien juist de aandacht. Ook hier geldt: voorkomen blijft beter dan genezen!