Bedrijfsbegeleiding


In de melkveehouderij staat de productie van melk centraal. Deze productie is van vele factoren afhankelijk (zoals diergezondheid, vruchtbaarheid, voeding, genetische aanleg etc). Als praktijk bieden wij bedrijfsbegeleiding op maat aan, om samen met u een zo goed mogelijk resultaat te behalen en de efficientie van uw bedrijf te verbeteren. Wanneer u deelneemt aan bedrijfsbegeleiding komt op regelmatige basis dezelfde dierenarts bij u op bezoek. De frequentie kan varieren van eens per 2 weken, 4 weken of 6 weken.  Als dierenarts proberen wij tijdens deze controles als onafhankelijke partner u van informatie en adviezen over uw koppel te voorzien.

Mogelijke handelingen tijdens bedrijfsbegeleiding:

- Kalveren onthoornen
- Vaccinaties
- Vruchtbaarheidsonderzoek
      Drachtigheidsonderzoek vanaf 30 dagen met echo
      Tochtigheidscontrole
      Controle van de baarmoeder na afkalven
- Behandelen van dieren
- Advisering op maat


Daarnaast kunnen indien gewenst
, onderwerpen als: de melkcontrole, uiergezondheid, jongvee, voeding, diergezondheidsprogramma's en andere actuele zaken besproken worden. Voor veehouders die deelnemen aan 6 weekse bedrijfsbegeleiding hebben wij een extra korting op de factuur van 3%. Bij 2 of 4 wekelijkse begeleiding is dit 5%.
Auto Arnoud.JPG (1632 x 1015)