NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018

 

Beste schapen/geitenhouders,

 

Dit jaar willen wij gaan beginnen met speciale vaccinatie dagen. Deze dagen willen wij gaan organiseren zodat we de entstof zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken in verband met aanprikken van vaccin en de beperkte houdbaarheid erna.

 

Uw voordeel op deze dagen is, dat we de entstof kunnen verdelen en u dus niet de gehele verpakking hoeft te betalen. Dit betekent dat er extra kosten aan verbonden zijn, indien u niet mee doet aan deze vaccinatie dagen.

 

Voor de maanden december, januari, februari en maart zal het voornamelijk gaan om de vaccinaties voor rotkreupel, zomerlongonsteking en het bloed /’t vuur. Andere vaccinatie (bv voor zere bekjes) kunnen natuurlijk ook gedaan worden op deze vaccinatiedagen maar deze entstof (Ecthybel) bestellen we alleen op verzoek van de veehouder.

 

Wij willen u vragen tenminste een week voor de vaccinatiedatum u aan te melden en het aantal schapen en of geiten te vermelden. Dit kan door te bellen naar de praktijk in Leiderdorp, telefoonnummer; 071 5416945

 

De data van de vaccinatiedagen zullen zijn;

  • Vrijdag 21 december
  • Vrijdag 28 december
  • Vrijdag 4 januari
  • Maandag 7 januari
  • Maandag 21 januari
  • Vrijdag 1 februari
  • Maandag 11 februari
  • Vrijdag 22 februari
  • Maandag 4 maart
  • Maandag 25 maart

3 dagen v.t.v. zullen wij u bellen om u een tijdstip door te geven waarvan wij verwachten bij u te zijn.

 

Hierbij de ent schema’s:

 

Ovilis heptavac (pasteurellose en clostridium):
Schapen vanaf de leeftijd van 3 weken: Basisvaccinatie tegen pasteurellose; Tweevoudige vaccinatie met telkens 1 dosis per dier en met een interval van 4-6 weken.
Herhalingsvaccinatie tegen pasteurellose: minimaal 3 weken voor een onderkende risicoperiode, enkelvoudige vaccinatie met 1 dosis per dier.

 

Moederdiervaccinatie tegen Clostridium infecties:
Basisvaccinatie Tweevoudige vaccinatie met telkens 1 dosis per dier en met een interval van 4-6 weken, waarvan de tweede vaccinatie 4-6 weken voor het lammeren.
Herhalingsvaccinatie Jaarlijks met een 1 dosis per dier, 4-6 weken voor het lammeren.

Footvax:
Basisvaccinatie: twee doses met een interval van 6 weken. Herhalingsvaccinatie: een enkelvoudige dosis, niet later dan 4 maanden na voorafgaande enting.
Het is gewenst de ooien niet te vaccineren in het tijdvak van 4 weken voor de partus, dit om spontane abortus en stress op het einde van de dracht te vermijden. Het is aan te raden om jonge lammeren tot 3 maanden niet te vaccineren.

Ecthybel:
Schapen; Tenminste 3 tot 4 weken voor het aflammeren.
Lammeren; vaccinatie wanneer men de verschijnselen ziet. En eventueel na 10 dagen herhalen