Laboratorium

 


Wanneer een huisdier ziek wordt, is het voor de behandeling van belang om een diagnose te stellen. Soms zijn ziektebeelden zo duidelijk dat dit aan de hand van het lichamelijk onderzoek en uw informatie kan. Vaak echter is verder onderzoek nodig. Een groot deel van deze verdere diagnostiek valt onder bloed- en urine-onderzoek.


Bloedonderzoek:

Binnen onze kliniek beschikken we over uitgebreide mogelijkheden voor bloedonderzoek. De belangrijkste bloedwaarden kunnen we zelf bepalen en we hebben de uitslag dan vaak binnen 30 minuten (lever-, nierwaarden, natrium, kalium, schildklierhormoon etc). Dezelfde bloedtesten kunnen gebruikt worden om het narcose risico van patiënten in te schatten (preanaesthetisch bloedonderzoek).

Voor onderzoeken die minder vaak voorkomen sturen we materiaal op naar het laboratorium van de Universiteit Utrecht (het UVDL). De uitslagen van de opgestuurde onderzoeken laten hierdoor langer op zich wachten en worden vaak telefonisch met u besproken.

              

Laboratorium (flessen)


Urine onderzoek:

Uit urine is veel informatie te halen. Van de geconcentreerdheid van de urine tot de aanwezigheid van afwijkende cellen en kristallen. Naast de standaard mogelijkheden beschikken we sinds kort in Leiderdorp ook over urine-apparatuur die de geteste waarden in de urine kan kwantificeren (veel toegevoegde waarde bij nierpatiënten). Hiernaast kunnen we ook bacteriologisch onderzoek op de urine in ons eigen laboratorium uitvoeren. Dit betekent dat we de uitslag sneller hebben en goedkoper aan kunnen bieden dan wanneer we het op moeten sturen. 

 

Microscopisch onderzoek:

Microscopisch onderzoek is van belang bij urineonderzoek. Ook bij huidproblemen (schurft, gisten) en bij diarree (wormeieren, coccidiën) kan de microscoop ons dichter bij een diagnose brengen.


Laboratorium (struviet)