Bloeddrukmetingen

 

 

Een verhoogde bloeddruk is een veel voorkomend probleem bij de oudere kat. Het is een probleem dat zich niet snel uit in zichtbare klachten, maar op de lange termijn wel ernstige gevolgen kan hebben. Wanneer er sprake is van verhoogde bloeddruk wordt er altijd eerst gezocht naar een mogelijke oorzaak (deze is niet altijd aanwezig).

Mogelijke gevolgen van onbehandelde verhoogde bloeddruk zijn:

- Blindheid (soms te zien door verwijde pupillen, bloedingen in het oog)

- Hartproblemen

- Nierproblemen

- Onrustig en veranderd gedrag

- Spierzwakte in de achterhand

 

In Leiderdorp hebben we sinds 2011 een nieuwe digitale bloeddrukmeter. Hiermee kan gemakkelijk en nauwkeurig de bloeddruk gemeten worden. Vraag voor meer informatie aan de balie.Kat scheur papier3